top of page
ec7edc18606ef59f328e63fd48bedf2e.jpg
logo_png_blue.png

ТБС Груп - преглед на първо шестмесечие на фискална година 2020. Дискусия с настоящи и бъдещи инвеститори

Дигитално събитие

8 септември от 16:00 до 17:00

Запиши се сега!

ivan.png

Иван Житиянов

CEO, TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP AD

В рамките на това дигитално събитие изпълнителният директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) Иван Житиянов ще представи пред акционери и потенциални инвеститори финансовите резултати на компанията за първото шестмесечие на фискална година 2020.

След презентацията ще има сесия за въпроси и отговори.

ТБС Груп се занимава с интегриране на технологични решения и си партнира със световните доставчици на софтуер и хардуер. Компанията е със седалище София и има повече от 200 служители и над 200 клиенти от различен мащаб и сфери на дейност.

Иван Житиянов заема поста изпълнителен директор от 2017 г., когато Телелинк ЕАД се преобразува в днешното ТБС ЕАД и се фокусира върху системната интеграция на информационни и комуникационни технологии. Под негово ръководство ТБС се превръща в група от компании с присъствие в седем държави.

Събитието ще се модерира от Трифон Димов – Мениджър "Маркетинг и комуникации" на ТБС Груп.

Събитието е подходящо както за акционери, така и за потенциални инвеститори (юридически и физически лица), както и за всички заинтересовани лица.

За повече информация за закупуване на акции посетете сайта на Елана.

Благодарим ви!

6, Panorama Sofia Str., Sofia 1766, Bulgaria

  • White Facebook Icon
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page