top of page
ec7edc18606ef59f328e63fd48bedf2e.jpg
logo_png_blue.png

ФИНАНСОВ
ПРЕГЛЕД H1/21

ТБС Груп - Финансов преглед на 1-во полугодие на 2021 г. и актуализирани очаквания за 2021-2025 г. 


Дигитално събитие
16 септември от 16:00 до 17:00

ЗАПИШИ СЕ

СЕГА

ЗА СЪБИТИЕТО

В рамките на събитието Иван Житиянов, изпълнителен директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп), ще представи пред акционери и потенциални инвеститори консолидираните финансовите резултати на дружеството за 1-во полугодие на 2021 г., както и актуализирани очаквания за приходите и рентабилността през цялата 2021 г. и периода 2022-2025 г.
След презентацията ще има и сесия за въпроси и отговори.

 

Базирана в София, България, TBS Group е доверен партньор на водещите световни софтуерни и хардуерни компании, който предоставя ИКТ решения и услуги чрез своите офиси в Югоизточна Европа и в световен мащаб. Към края на 2020 г. Групата има над 200 служители и повече от 250 разнообразни по мащаб клиенти от различни икономически сектори, като отбелязва годишни приходи от над 69 млн. евро и 23% годишен ръст.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО СЪБИТИЕТО?

Събитието е подходящо както за акционери, така и за потенциални инвеститори (юридически и физически лица), както и за всички заинтересовани лица.

За повече информация за закупуване на акции посетете сайта на Елана.

ЛЕКТОРИ

Иван Житиянов

CEO, Telelink Business Services Group

DQ7A5645.tif

Иван Житиянов започва кариерата си на 15-годишна възраст като разработчик на софтуер на Java. След четири години работа в тази сфера и в две компании, той решава да последва дългогодишната си мечта да работи в областта на мрежовата свързаност. В резултат, той започва работа в Orbitel, водеща телекомуникационна компания в първите години след либерализацията на местния пазар. Иван започва работа в Телелинк през 2006 г. в търсене на по-разнообразни проекти и клиенти. Въпреки че през последните 12 години той ръководи различни сегменти и функции в Телелинк, неговата страст и участие в техническата част на бизнеса остават.

Неговият път в Телелинк минава през почти всички стъпки в кариерната стълбица. Пред 2012 г. той поема ръководството на целия отдел Системна интеграция. През следващите пет години отделът бележи впечатляващ ръст, което води до отделянето му в нова компания под името Телелинк Бизнес Сървисис (ТБС), а Иван е назначен за неин изпълнителен директор. През 2019 г. ТБС става група от компании, оперираща в седем държави, начело с Иван Житиянов.

ПРОГРАМА

01

Финансова сесия -  Q1 FY21

02

Aктуализирани очаквания за приходите и рентабилността 2021 - 2025

6, Panorama Sofia Str., Sofia 1766, Bulgaria

Tel: +359 700 10 488    |  sales@tbs.tech

  • White Facebook Icon
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page