top of page
iStock-1128663187.png

APPLICATION PERFORMANCE MANAGEMENT

Когато бизнесът ви зависи от стабилността на вашите системи и приложения   

Now Playing

Все по-често днес доставчиците на стоки и услуги изнасят своите предложения онлайн. Клиентите от своя страна очакват непрекъсваемост, стабилност и бързина  при получаването им. Прекъсването на критични за компанията приложения често води до директни финансови загуби, а липсата на цялостна видимост върху приложенията прави отстраняването на неизправности бавно и трудоемко. Application Performance Management с Телелинк Бизнес Сървисис (ТБС) дава цялостен поглед върху IT средата и критичните приложения, спомага за тяхното бързо действие, намалява в пъти времето, нужно за отстраняване на проблеми, и помага на IT отделите да се справят с новите предизвикателства за най-кратко време.  

Application Performance Management ви дава:

Пълна предвидимост на IT средите 

Централизирано наблюдение на  ИТ средите и бързо и лесно отстраняване на  проблеми 

Производителност в реално време 

Проследяване и контрол върху производителността на приложенията и техните компоненти  

Прозрачност на всички нива  

Интеграция и проследимост, достигаща системния код на приложението

Възможност за следене на бизнес транзакции  

Наблюдение в реално време на потребителското изживяване  

Отчетност в реално време 

Лесноразбираемо визуализиране на текущото състояние за всички потребители на информацията (dashboards) 

Основни технологии

ТБС предоставя услуги за Application Performance Management, базирани на  AppDynamics, част от CISCO и лидер в областта за 2020 г., според Gartner. Платформата се интегрира посредством агенти, които се инсталират в ИТ средите. Поддържат се среди и приложения, които се намират в частен, публичен или хибриден облак.  

App Dyn.png

SaaS

On-premise

Hybrid

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

01

СИГУРНОСТ ОТ CISCO

Значително намаляване на инцидентите и облекчаване работата на ИТ отделите 

02

ЛЕСНА ИНТЕГРАЦИЯ

Прихващане и предпазване от проблеми, преди да стигнат до продукционните среди 

03

УПРАВЛЕНИЕ ОТ ЕДНО МЯСТО

Съществено намаляване на времето за решаване на възникнали инциденти и автоматично решаване на често срещани проблеми. По-висока удовлетвореност на крайните потребители  

04

СИГУРНОСТ КАТО УСЛУГА

Идентифициране и отстраняване на комплексни проблеми и зависимостите помежду им  

04

СИГУРНОСТ КАТО УСЛУГА

Ясни метрики в реално време за ИТ мениджмънта и бизнеса и следене в реално време на потребителското изживяване  

Консултация

Пълен спектър от консултантски услуги за APM и неговото внедряване

Дистрибуция

Предоставяне на продукта във вариант за собствен център за цанни или използване като облачна услуга 

Интеграция 

Пълни услуги по внедряване и интегриране в собствен център за цанни, хибридни и публични среди 

Дистанционно управление и поддръжка 

Възможност за управление на APM решението като услуга 

Обучение

Подготовка за работа с APM на ИТ отделите

Защо TBS и CISCO

partner-logo-250.png

Дългогодишна експертиза в решенията на CISCO

12г.

Специалисти с висока квалификация

50+

Първокласна поддръжка 

24/7

bottom of page