top of page

APPLICATION PERFORMANCE MANAGEMENT

Когато бизнесът ви зависи от стабилността на вашите системи и приложения   

Now Playing

Все по-често днес доставчиците на стоки и услуги изнасят своите предложения онлайн. Клиентите от своя страна очакват непрекъсваемост, стабилност и бързина  при получаването им. Прекъсването на критични за компанията приложения често води до директни финансови загуби, а липсата на цялостна видимост върху приложенията прави отстраняването на неизправности бавно и трудоемко. Application Performance Management с Телелинк Бизнес Сървисис (ТБС) дава цялостен поглед върху IT средата и критичните приложения, спомага за тяхното бързо действие, намалява в пъти времето, нужно за отстраняване на проблеми, и помага на IT отделите да се справят с новите предизвикателства за най-кратко време.  

ВИЕ

ПОЛУЧАВАТЕ

ОСНОВНИ

ПОЛЗИ

01

ХХХ

Значително намаляване на инцидентите и облекчаване работата на ИТ отделите 

02

ХХХ

Прихващане и предпазване от проблеми, преди да стигнат до продукционните среди 

03

ХХХ

Съществено намаляване на времето за решаване на възникнали инциденти и автоматично решаване на често срещани проблеми. По-висока удовлетвореност на крайните потребители  

04

ХХХ

Идентифициране и отстраняване на комплексни проблеми и зависимостите помежду им  

05

ХХХ

Ясни метрики в реално време за ИТ мениджмънта и бизнеса и следене в реално време на потребителското изживяване  

НАШИТЕ

УСЛУГИ

Консултация

Пълен спектър от консултантски услуги за APM и неговото внедряване

Дистрибуция

Предоставяне на продукта във вариант за собствен център за цанни или използване като облачна услуга 

Интеграция 

Пълни услуги по внедряване и интегриране в собствен център за цанни, хибридни и публични среди 

Дистанционно управление и поддръжка 

Възможност за управление на APM решението като услуга 

Обучение

Подготовка за работа с APM на ИТ отделите

ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИИ

ТБС предоставя услуги за Application Performance Management, базирани на  AppDynamics, част от CISCO и лидер в областта за 2020 г., според Gartner. Платформата се интегрира посредством агенти, които се инсталират в ИТ средите. Поддържат се среди и приложения, които се намират в частен, публичен или хибриден облак. 

Научете повече за технологичните предимства и ползите за вашия бизнес от нашата брошура.

ЗАЩО

TBS

ЗАЩО TBS

CISCO ПАРТНЬОРСТВО

СЕРТИФИЦИРАНИ ЕКСПЕРТИ

ПОДДРЪЖКА

 ЗЛАТНО

APP DYNAMICS

24/7/365

bottom of page